OSOITE
Hämäläisentie 210, FI-54770 HEITUINLAHTI
PUHELIN
+358 (0)400 640750
EMAIL
info@tiaisensaha.fi


Puunhankinta

PUUKAUPAN TOTEUTUMISEN ABC

1) Pyydä tarjous hankintaesimieheltämme kun suunnittelet puukauppaa, suunnitelkaa yhdessä kaupan toteutuminen

 

2) Puukauppasopimus tehdään kun näkemykset puukaupasta on kummankin osapuolen hyväksyttävissä

 

3) Ennen hakkuun aloittamista on tehtävä käyttöilmoitus metsäkeskukselle

 

4) Hakkuu

 

5) Mittaustodistus hakkuun päätyttyä

 

6) Kaupan loppumaksu 30 päivän kuluttua mittaustodistuksen päiväyksestä

 

7) Arvonlisäveroilmoituksen tekeminen ja maksaminen seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä

 

8) Veroilmoituksen tekeminen - ilmoita toteutunut puukauppa makupäivän mukaiselle veroilmoitukselle


Takaisin

 Hämäläisentie 210, FI-54770 HEITUINLAHTI
 +358 (0)400 640750
 info@tiaisensaha.fi